Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową śluzy Guzianka II

wojtus, jeziorak, siemany, stowarzyszenie zeglarskie wojtus, obozy zeglarskie, czarter jachtow, wypozyczalnia jachtow, jeziora, zagle. zagle elblag
wojtus, jeziorak, siemany, stowarzyszenie zeglarskie wojtus, obozy zeglarskie, czarter jachtow, wypozyczalnia jachtow, jeziora, zagle. zagle elblagZmiany w organizacji ruchu w związku z budową śluzy Guzianka II

       Warszawa, 30.01.2019 r.

               Informacja prasowa

 

 

 

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową śluzy Guzianka II

 

 

Od 1 lutego br. w Rucianem-Nida będzie wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej. Wprowadzone zmiany wynikają z realizacji projektu,
w ramach którego powstaje nowa śluza Guzianka II.

 

Na drodze powiatowej nr 1646 na odcinku Ruciane-Nida – Wejsuny będzie obowiązywała nowa, czasowa organizacja ruchu. Przejazd na trasie Ruciane-Nida -  Wejsuny będzie niemożliwy. Ruch zostanie poprowadzony drogą nr 58 (w kierunku Pisza)
i kolejno drogą powiatową nr 1777 do Wejsun. Organizacja ruchu będzie oznaczona znakami pionowymi. Przewidywany termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu to koniec lipca br.

Zdajemy sobie sprawę, że objazd może być kłopotliwy, poprowadzony został jednak możliwie najkrótszą trasą, właściwie jedyną możliwą drogą. W ramach prowadzonych
w najbliższych miesiącach prac powstanie nowy most w ciągu drogi nr 1646 Ruciane-Nida – Wejsuny, nad kanałem dojściowym nowo budowanej śluzy od strony awanportu dolnego. Wierzymy, że powstająca nowa infrastruktura na drodze wodnej będzie dla samego Rucianego-Nida, okolic, ale także całego systemu Wielkich Jezior Mazurskich potencjałem i wpłynie na usprawnianie ruchu żeglugowego na szlaku Jezioro Nidzkie – Jezioro Mikołajskie. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może powodować wprowadzony objazd.

Budowa śluzy Guzianka II, łączącej jeziora Bełdany i Guzianka
z Jeziorem Nidzkim, to Etap I projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka””. Prace ruszyły w październiku 2018 roku. Istniejąca śluza Guzianka wybudowana w 1879 roku stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym, jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. Przygotowano więc projekt budowy nowej śluzy tzw. Guzianki II, która obsłuży ruch podczas remontu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany i Nidzkie.

 

Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”” będzie realizowany w ramach współpracy
i partnerstwa kilku instytucji (Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Gminy Mikołajki, Gminy Ryn, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Pisz, Gminy Mikołajki, Miasta Giżycko), a jego liderem jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. Projekt ma na celu zwiększenie walorów turystycznych regionu dzięki poprawie infrastruktury szlaków wodnych oraz podkreślenie walorów i dziedzictwa naturalnego regionu. Realizacja zaplanowana jest na lata 2016–2021 i podzielona jest na trzy etapy. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szacowana wartość całego projektu to
ok. 181.500.000 PLN przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 154.300.000 PLN. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zachowania w dobrym stanie zasobów kulturowych
i naturalnych regionu, i jednocześnie efektywniejszego ich wykorzystania, jego potencjału środowiskowego. Tym potencjałem niewątpliwie jest Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych, która jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Tomoń

Rzecznik Prasowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

tel.: 22 58 70 239; mail: rzecznik_warszawa@wody.gov.pl